logo.gif kontaktdetaljer-2.gif

partners.png
partners.gif

Vår affärsidé är att i partnerskap med oberoende resebyråer skapa ekonomiska och administrativa fördelar genom ett frivilligt kedjesamarbete. Bland våra partners återfinns såväl affärsresebyråer som grupp & konferens- och privatresebyråer.

I Travel Support Partners ingår två tidigare separerade men likvärdiga kedjor: Travelnet Group och Buena Vida Travel Club. Totalt är vi idag cirka 85 fristående privatägda resebyråer med varierande storlek och verksamhet.

Vi erbjuder våra partners del i ett rikt nätverk av likasinnade entreprenörer och fördelaktiga gemensamma leverantörsavtal. Vi står även till tjänst med support och assistans i branschrelaterade frågor genom vårt centrala kontor som består av en liten personalstyrka med lång branscherfarenhet och ett brett kontaktnät.

Är du intresserad av att veta mer om Travel Support Partners är du välkommen att kontakta någon av oss:

Hans Nohrenius, Anna Hybertz, Peter Lindberg och Lilian Norman Fedko,

partners@travelsupport.se, telefon: 08 - 409 255 00.

​Copyright: Travel Support & Services Nordic AB (556167-8565)  |  info@travelsupport.se  |  Alströmergatan 16  |  08 - 409 255 00