logo.gif kontaktdetaljer-2.gif

technology.png

omoss.gif

meny.gif

Vår affärsidé bygger på att centralt utveckla och producera tjänster som riktar sig till små och medelstora resebyråer.

Vi tror på entrepenörsskap och att den mindre lokala resebyrån kan stå sig väl i konkurrensen förutsatt att man har tillgång till rätt verktyg till rimliga kostnader.

Alla tjänster som lämpar sig för att produceras centralt är aktuella. I dagsläget har vi 7 tjänsteområden där vi levererar olika tjänster och vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera fler.

Man kan generellt dela in tjänsterna i tre huvudområden. Tjänster som stödjer Resebyråns interna effektivitet, tjänster som levereras ut till slutkund (resenärer) via resebyrån samt kunskaps- och supporttjänster av sällanköpskaraktär.

Travelsupports tjänsteutbud fungerar som ett varuhus. Som resebyrå köper man bara de tjänster man anser sig behöva. Det finns inte och det kommer inte att finnas något krav på att alla måste köpa allt.

Vissa av våra tjänster går djupt in i den lokala entrepenörens verksamheten och bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan oss som leverantör och resebyrån som kund. Ett förtroende som vi tar på största allvar och som vi tänker visa att vi förtjänar.

Under tjänsteområden kan du läsa mer om vad det finns för tjänster och vad vi skulle kunna göra för dig.

Ta gärna kontakt med oss om du anser att det är något som saknas eller om du har idéer på nya tjänster.

Vi är idag knappt 25 personer och omsatte 32 Msek under 2013.

Peter Stegarås, CEO

info@travelsupport.se

​Copyright: Travel Support & Services Nordic AB (556167-8565)  |  info@travelsupport.se  |  Alströmergatan 16  |  08 - 409 255 00